У видеу су издвојене најзначајније реформске активности у оквиру предшколског, основног и средњег образовања и васпитања реализоване током 2020.године.

Активности дефинисане Акционим планом за провођење реформе образовања биће настављене и у 2021. години са циљем стварања „нове школе за ново доба“.