Предшколско васпитање важан је сегмент програма ”Нова Школа за Ново Доба”, јер их управо у предшколском периоду припремамо за све оно што школа доноси. Зато вам у овом тексту доносимо низ ствари које су урађене како бисмо унаприједили систем предшколског васпитања и образовања и повећали обухват дјеце предшколским програмом.

Дјеца без родитељског старања и дјеца са сметњама у развоју од 1. сепембра 2020. године остварују право на бесплатно предшколско васпитање и образовање.  Великом броју ове дјеце ускраћено је стимулативно и повољно окружење за развој и учење због чега је било важно створити законске предуслове да се овој осјетљивој категорији дјеце омогући бесплатно похађање предшколског васпитања и образовања и самим тим здрав раст и развој.

Република Српска ће обезбиједити средства за укључивање наведених категорија дјеце у предшколске установе имајући у виду да је ријеч о праву од општег интереса.Укључивањем у овај програм дјеци без родитељског старања и дјеци са сметњама у развоју биће олакшан почетак обавезног школовања.

Дјеца из наведених категорија могу се уписати у јавну или приватну предшколску установу уколико установа располаже просторним и кадровским капацитетима. Након уписа дјеце, предшколске установе достављају Министарству просвјете и културе потребну документацију која се просљеђује Фонду за дјечију заштиту из чијих средстава ће се о признатим правима за сваку предшколску установу исплаћивати накнада средстава у висини износа новчаног учешћа корисника услуга у јавној предшколској установи коју је утврдио оснивач јавне предшколске установе на територији јединице локалне самоуправе у којој дијете похађа предшколску установу.

Како би се предшколско васпитање и образовање учинило доступно што већем броју дјеце предшколског узраста, али и њиховим родитељима, Министарство просвјете и кулутре Републике Српске сваке године организује тромјесечни предшколски програм за ону дјецу која нису ишла у предшколску установу. Програм се остварује у предшколским установама и неким основним школама, у срединама у којима нема предшколских установа, а на основу обезбијеђених средстава у Буџету Републике Српске и других извора финансирања. У току ове године припремљен је и радни лист „Предшколска радилица за узраст од пет до шест година“ издавача ЈП Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево којом ће васпитачима бити олакшана реализација Програма за дјецу у години пред полазак у школу.

Министарство просвјете и културе уз финансијску подршку Уницеф-а реализује пројекат под називом „Унапређење раног дјечијег раста и развоја путем јачања васпитачких и родитељских компетенција“.

У оквиру наведеног пројекта припремљена су и одштампана два приручника и то: Програма за унапређење партнерства за породицом – програм одговорног родитељства и Програм психосоцијалне подршке за родитеље дјеце са сметњама у развоју. Наведени материјали су прослијеђени свим предшколским установама како би се створио истински партнерски однос са породицом и како би се оснажили и васпитно-образовни радници и родитељи.

Задатак сваке предшколске установе је стварање оптималних услова за правилан раст и развој дјеце, те су у Програму психосоцијалне подршке за родитеље дјеце са сметњама у развоју представљене основне смјернице које могу помоћи васпитно-образовним радницима у свакодневном раду са дјецом типичног развоја и дјецом са потешкоћама у развоју.

У оквиру школа за дјецу са сметњама у развоју ускоро ће бити организован рад ресурсних центара за инклузивно васпитање и образовање. Канцеларије ресурсних центара биће у Источном Новом Сарајеву, Требињу и Бијељини.

Ресурсни центри пружаће помоћ предшколским установама и основним школама у раду са дјецом са сметњама у развоју. Будући да многе предшколске установе и основне школе немају запослене стручне сараднике дефектологе, логопеде и друге, ресурсни центри би вршили процјене и предлагали предшколској установи и основној школи прилагођене планове и програме за свако дијете који би садржавали и конкретне мјере и активности за рад са сваким дјететом, вршили савјетодавни рад са родитељима, вршили обуке за васпитно-образовне раднике у предшколским установама и основним школама и друго.

Како би се обухват дјеце предшколским васпитањем и образовањем повећао и створило стимулативно окружење у свакој установи, континуирано се издвајају средства за изградњу нових предшколских установа и реконструкцију постојећих, а предшколске установе се отварају и у општинама у којима нису постојале.

Тако је у општинама Рибник и Доњи Жабар извршена реконструкција школског објекта за потребе оснивања предшколске установе, док је у општини Хан Пијесак реконструисан дио  објекта Дома здравља за потребе оснивања предшколске установе.

Саниран је објекат предшколске установе у насељу Скеле у Броду у оквиру предшколске установе „Бели анђео“. У Добоју се гради нови објекат предшколске установе „Мајке Југовић“, а у Лакташима је изграђен нови објекат предшколске установе „Принцеза Катарина Карађорђевић“.

У Угљевику је адаптиран објекат нове организационе јединице предшколске установе „Душко Радовић“, а у Фочи изграђена нова предшколска установа „Чика Јова Змај“. Реконструисани су и проширени капацитети постојећег објекта ПУ „Пчелица Маја“ Нови Град, те започета доградња постојећег објекта ПУ „Буба-мара“ Пале.

У Новом Горажду је планирана изградња мултифункционалног објекта Културно-омладинског центра у чијем склопу се планира основати предшколска установа. У склопу ОШ „Десанка Максимовић“ у општини Станари дограђен је дио објекта који ће се користити за потребе предшколског васпитања и образовања. У Бањој Луци су у оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање реконструисана четири објекта и дограђена два. У Бијељини је у насељу Лединци изграђен нови објекат организационе јединице ПУ „Чика Јова Змај“, као и у насељу Брестовчина у предшколској установи „Лепа Радић“ у Градишци.

У овкиру Пројекта „Унапређење раног дјечијег раста и развоја путем јачања васпитачких и родитељских компетенција“ израђена су четири видео-материјала о раном учењу и одговорном родитељству којим ће се истакнути значај раног укључивања дјеце у организовано предшколско васпитање и образовање, као и значај родитеља у васпитању и образовању дјеце. Предметни видео-материјали ће се приказивати на телевизији чиме ће се започети активности на организовању медијске кампање о значају и важности раног учења, када епидемиолошка ситуација на подручју цијеле Републике буде повољна.