Ученици основних школа у Републици Српској школску 2020/21.годину започели су по иновираним наставним програмима за више наставних предмета, те развијеним програмима за додатну и факултативну наставу, a jeдинствeни инфoрмaциoни систeм eДнeвник oд 1. сeптeмбрa  имплeмeнтирaн je у свим oснoвним шкoлaмa у Републици Српској.

„Уведене новине у основно образовање омогућавају ефикасније учење свим ученицима, а наставницима нуде ширу перспективу,  али истовремено их и  усмјеравају на шта да се фокусирају и како да креирају ефикасне ситуације за учење. Циљ нам је да створимо све предуслове за здрав раст и развој наших ученика, да их растеретимо сувишног градива и мотивишемо да стичу знања и вјештине које ће сутра знати примијенити у животу“, наводи министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић.

Подсјећа да је стварања школе по мјери ученика 21. вијека  главни циљ овог министарства у реформским процесима, као и да је комбинација традиционалног облика  учења, интерактивне наставе и употреба нових технологија у настави у основи  развојног модела на којем се темељи реформски процес у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања.

Уз наставника који је кључни фактор у основном васпитању и образовању, наставни планови и програми су од великог значаја за сваки образовни систем и зато се, када год се проводе реформски процеси у сврху унапређења и повећања ефикасности васпитно-образовног система, један од акцената ставља на развој наставног плана и програма. Радили смо паралелно на развоју редовних наставних програма, али и на развоју програма додатне и факултативне наставе како  би ученицима који имају шира и већа интересовања и способности омогућили да их задовоље. Када је у питању развој НПП за редовну наставу фокус нам је био на дефинисању исхода учења, обезбјеђивању цјеловитог развоја личности и ефикасном наставку школовања“, рекла је руководилац експертског тима за реформу предшколског, основног и средњег образовања Нина Нинковић.

Веома иновативан наставник који предаје физику у Основној школи „Георги Стојков Раковски“ Бања Лука Бранко Ступар истиче да су многобројни начини употребе технологије али да за иновативну нaставу није довољан само пристип интернету и лаптоп.

„Ако ми будемо довољно креативни само тада можемо очекивати креативност од ученика“, каже наставник физике у Основној школи „Георги Стојков Раковски“ у Бања Луци Бранко Ступар.

У видеу, који имате прилику да погледате, наши саговорници откривају које су то кључне измјене у НПП за поједине наставне предмете, које могућности наставницима пружа еДневник, на који начин се примјењују ИТ технологије у настави те шта је крајњи циљ иновативне наставе.