Министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић одржала је данас онлајн састанак са члановима Комисије за креирање уписне политике у први разред средњих школа на којем је разговарано о Плану уписа у средње школе за школску 2021/22. годину.

Министар Наталија Тривић истакла је да су средње школе доставиле приједлоге уписа који су анализирани у складу са исказаним потребама привреде – Привредне коморе, Занатско-предузетничке коморе и Уније удружења послодаваца – и достављеним подацима о броју незапослених лица од стране Завода за запошљавање Републике Српске.

„План уписа предлажемо у складу са потребама локалне привреде, при чему су узети у обзир подаци о незапосленим лицима, мишљења привредника, као и резултати обављених анкета ученика и родитеља“, рекла је министар Наталија Тривић и нагласила потребу већег укључивања локалних заједница у крирање развоја средњег образовања на нивоу заједнице.

Похвалила је до сада остварену сарадњу са привредницима у области унапређења услова за бољу организацију практичне наставе у предузећима и најавила интензивну сарадњу и у наредном периоду.

Констатовано је да је да је највећа потреба привреде исказана за запошљавањем у ИТ сектору, грађевинском, металском и пољопривредном сектору, те да је у складу с тим планом уписа више мјеста планирано у струци Машинство и обрада метала и Електротехници, те да се планира реформа гимназија у смислу увођења техничких смјерова.

Истакнуто је опредјељење Министарства просвјете и културе да се упис базира на оптималном броју ученика по одјељењу, дакле на 24 ученика.

Нагласила је да су започете активности на изради Стратегија развоја образовања Републике Српске од 2022-2030.године, те да ће се ове године радити на доношењу новог Закона о образовању одраслих и позвала чланове комисије да се активно укључе на бази сугестија и коментара у ове процесе.

Комисију за креирање уписне политике чине представници Министарства рада и борачко-инваладидске заштите, Министарства здравља и здравствене заштите, Привредне коморе, Занатско-предузетничке коморе, Уније удружења послодаваца, Завода за запошавање, те предсједници актива директора средњих школа.