За 340 ученика са сметњама у развоју обезбијеђени асистенти

Министарство просвјете и културе Републике Српске дало је сагласност за ангажовање и финансирање асистената у школској 2020/2021. години за 340 ученика којима је налазом и мишљењем првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, предложено ангажовање асистента.

Министарство је до ове школске године, од како се финансирају асистенти за ученике са сметњама у развоју, дало сагласност за ангажовање и финансирање 1152 асистента за шта је издвојено 4.500.000,00 КМ.

Асистенти су техничка подршка ученицима и ангажовани су у периоду док траје настава, на пола радног времена. Министарство просвјете и културе ће у календарској 2021. години обезбиједити средства у износу од 2.000.000,00 КМ за финансирање асистената, како би ученици са сметњама у развоју добили потребну подршку. 

Законом о основном васпитању и образовању је дефинисано, у случају да је налазом и мишљењем стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, предложено ангажовање асистента ученику са сметњама у развоју школа ће затражити сагласност Министарства за ангажовање асистента.

Како би омогућило квалитетније и приступачније васпитање и образовање ученицима са сметњама у развоју, Министарство просвјете и културе од школске 2010/2011. године финансира асистенте, који су се до 2017. године, од када је ангажовање асистената дефинисано Законом о основном васпитању и образовању,  приоритетно одобравали за ученике са аутизмом и, у појединачним случајевима, асистенте за ученике са тешким сметњама у развоју.