Генерацијама уназад, ученици 8.разреда ОШ „Васо Пелагић“ Пелагићево у оквиру еколошке секције, заједно са предметним наставником, један дан у мјесецу априлу излазе у природу и обилазе дио мјесне заједнице сакупљајући отпад.

Ова активност организује се у сарадњи са општинском управом која обезбјеђује вреће за смеће и одвоз сакупљеног смећа, као и ужину за ученике.

Циљ овакве активности је искључиво формирање еколошке свијести код ученика. Активност се спроводи у априлу, јер је 22. април, Дан планете Земље.

Порука коју ученици ОШ „Васо Пелагић“ овом активношћу упућују јесте:„ Мисли глобално, дјелуј локално!“