Ученици који се школују за занимање техничар CNC технологија у Техничкој школи Градишка наставу похађају у новоопремљеним кабинетима за теоретску и практичну наставу опремељеним CNC тренажерима и машинама. 

Кабинети су опремљени путем пројекта Прилика плус у сарадњи са Машинским факултетом Бања Лука, општином Градишка,  те донацијом  предузећа ТИКТ мануфактура и Јелшинград.