У току ове године Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске, дигитализовао је садржаје из пет уџбеника и то: Географија за 7. разред, Географија за 8. разред, Географија за 9. разред, Историја за 6. разред и Српски језик и језичка култура за 3. разред основне школе.

Уџбеник Географија за 6. разред дигитализован је раније у оквиру пилот-пројекта, тако да су тренутно за употребу спремни дигитални садржаји који су пратећи дио укупно шест уџбеника за основну школу.

Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић истакла је да циљ Министарства просвјете и културе да се у што краћем периоду изврши дигитализација садржаја из уџбеника за ученике прве тријаде, а након тога и за предмете друге и треће тријаде основне школе.

„Дигитални уџбеници се усредсређују на оне садржаје коју се не могу лако уврстити у класичне штампане уџбенике као што су интерактивни текстови, анимације, звучни и видео-записи, симулације, а за које се процјењује да битно потпомажу процес учења. Oсновне предности дигиталног уџбеника су његова интерактивност и мултимедијалност, што ће ученицима омогућити брже и ефикасније усвајање нових знања, подстакнути их у самосталном истраживању, али и наставницима олакшати пут осавремењивања наставног процеса“, рекла је министар Наталија Тривић.

Напоменула је да је процес израде дигиталних уџбеничких садржаја у складу са планираним активностима реформе образовања те да је овај посао повјерен Републичком педагошком заводу и Заводу за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево.

Дигитализовани садржаји уџбеника доступни су на интернет платформи за дигиталне садржаје Завода за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, а извршена је и интеграција платформе Завода и информационог система Министарства – еДневника, тако да наставници и ученици дигиталним уџбеницима могу приступати директно из еДневник апликације.