Укупно 29 дјеце са сметњама у развоју, која имају налаз и мишљење првостепене стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, остварило је током септембра право на бесплатан боравак у 15 предшколских установа у Републици Српској.

Од укупно 29 малишана, 23 дјеце похађа јавне предшколске установе, а шесторо приватне предшколске установе.

Министарство просвјете и културе Републике Српске није запримило документацију која се односи на дјецу без родитељског старања и овом приликом позивамо старатеље дјеце без родитељског старања, као и родитеље дјеце са сметњама у развоју, која имају налаз и мишљење стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, да предшколским установама, у којима су дјеца уписана, доставе потребну документацију како би и њихова дјеца остварила право на бесплатан боравак у предшколској установи.

Такође, уколико постоји заинтересованост родитеља или старатеља, потребно је да се обрате предшколским установама с циљем укључивања дјеце у неки од предшколских програма, а поштујући најбољи интерес дјетета. Право на бесплатан боравак у предшколској установи омогућено је овој категорији дјеце чланом 99. Закона о предшколском васпитању и образовању.