Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић  данас је потписала споразум о сарадњи са директором Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске Недељком Јовићем, а којим се ближе дефинишу међусобна права и обавезе за исплаћивање накнаде средстава предшколским установама за суфинансирање боравка у предшколској установи дјеце без родитељског старања и дјеце са сметњама у развоју.

„На основу новог  Закон  за  предшколско васиптање и образовање  дата је  могућност да ове категорије дјеце  имају одређене подстицаје на начин  да дјеца са потешкоћама у развоју  и  дјеца без родитељског старања  буду  ослобођена плаћања удјела  у  јавној или приватној предшколској установи“, изјавила је министар просвјете и културе Наталија Тривић.

Министарство просвјете и културе Републике Српске ажурираће на мјесечном нивоу податке о броју дјеце која ће бити дефинисана овим споразумом,  те ће исте достављати Јавном фонду за дјечију заштиту Републике Српске који ће даље радити дистрибуцију према локалним заједницама, односно према јавним и приватним установама за предшколско васпитање и образовање.

„Сматрамо да је потписивање овог споразума  један значајан  искорак јер  дјеца морају имати једнака права и услове за несметан раст и развој  с обзиром да је  предшколско васпитање и образовање један од најзначајнијих  периода живота наше дјеце“, рекла је министар просвјете и културе Наталија  Тривић.

Директор Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске казао је да је потписивањем данашњег споразума  сарадња измењу Фонда и Министарства просвјете и културе Републике Српске уздигнута на један виши ниво, те да ће  радити најбоље и најефикасније  у интересу корисника овог споразума.