Заједнички циљ Министарства просвјете и културе и Уније удружења послодаваца јесте да ученици, који заврше средње стручне школе, стекну сва потребна практична знања и буду у потпуности оспособљени за рад у компанијама, истакнуто је на данашњем састанку министрa просвјете и културе Републике Српске мр Наталије Тривић са предсједником Уније удружења послодаваца Републике Српске Сашом Тривићем.

Изражено је обострано задовољство досадашњом сарадњом приликом избора дефицитарних занимања у средњим школама, које ће стипендирати Влада Републике Српске, и констатовано да ће се и у наредном периоду уписне политике прилагођавати потребама привреде, те разговарано о унапређењу пројектне сарадње у области опремања кабинета за практичну наставу у школама.
Министар Наталија Тривић изразила је задовољство што је у школској 2020/21.  години у 27 јединица локалне самоуправе у 32 школе реaлизован упис 591 ученика у 21 дефицитарно занимање.
„Измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању предвиђено  je да се практична настава реализује код послодавца најмање у  обиму од 25 одсто од укупног обима часова практичне наставе. Са повећањем праксе ученици ће имати прилику да стичу знање и праксу на квалитетнији начин, а послодавци ће имати прилику да на вријеме обезбиједе квалитетне раднике“, рекла је министар Наталија Тривић.
Најавила је да ће у наредном периоду бити организоване обуке за менторе који ће код послодаваца бити задужени да ученицима преносе знање у току обављања праксе, као и да је  од наредне године планирна активна едукација наставног кадра практичне наставе код послодаваца.
Разговарано је и о активностима у области основног васпитања и образовања у вези са професионалном оријентацијом ученика завршних разреда основних школа.
Предсједник Уније удружења послодаваца Саша Тривић рекао да је потребно наставити са развојем дуалног образовања и да је потребно формирати регионалне савјете за повезивање образовања и тржишта рада који би, као контакт тачка, имали континуирану сарадњу са привредницима и локалним самоуправама са циљем да се уписне политике прилагођавају регионалним потребама привреде.