У оквиру програма „Школе за 21. вијек“ у 38 основних школа у Републици Српској у току су онлајн обуке за око 300 наставника. Обука се састоји из два модула и то: Критичко размишљање и Кодирање на микробит рачунару. Након oбукa наставници стечена знања могу преносити на ученике у оквиру редовних наставних и ваннаставних активности.

Кодирање на микробитним рачунарима у основним школама

Обуке наставника су дио четвртог циклуса овог програма. Претходно су одржане обуке за 38 директора. Реализацијом 4. циклуса све основне школе у Републици Српској ће бити обухваћене програмом „Школе за 21. вијек“.

Прва три циклуса програма су успјешно реализована у 134 основне школе, док је пилот пројектом било обухваћено 15 основних школа.

Свака школа учесница у програму je добила по 30 микробит рачунара, које могу користити у наставним и ваннаставним активностима. Укупно је обучено око 1000 наставника.

„Школе за 21. вијек“ је трогодишњи регионални програм Британског савјета за развој капацитета школа у земљама Западног Балкана како би ученицима основних школа омогућили да стекну вјештине 4 K вјештине које су од суштинског значаја за остваривање позитивног доприноса култури и привреди 21. вијека.