Поштовани ученици, наставници и родитељи,

Министарство просвјете и културе Републике Српске интензивно ради на развоју нашег васпитно-образовног система са циљем стварања школе по мјери ученика 21. вијека. Циљ нам је да створимо све предуслове за здрав раст и развој наших ученика, да их растеретимо сувишног градива и мотивишемо да стичу знања и вјештине које ће сутра знати примијенити у животу.

Комбинација традиционалног облика  учења, интерактивне наставе и употреба нових технологија у настави у основи је развојног модела на којем се темељи започети реформски процес у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској.

И у веома отежаним тренутним (епидемиолошким) околностима учинили смо велики искорак у томе смислу, слиједећи акциони план којим смо дефинисали јасне мјере спровођења реформског процеса и у томе смијеру настављамо без задршке, с јасним опредјељењем да створимо „Нову школу за ново доба“.

Школску годину започињемо у обновљеним школским просторима, са еУчионицама и дигитализованим садржајима, иновираним наставним програмима фокусираним на оперативна и функционална знања и вјештине, развијеним програмом факултативне наставе,  интензивним обукама наставног особља, обавезним вјежбањем на почетку сваког наставног дана за најмлађе, те  стипендијама за средњошколце који су уписали дефицитарна занимања.

У сврху овог важног задатка, подстицаћемо кориштење активних облика учења/наставе као што су, осим интерактивне наставе, и проблемска, пројектна или тематска настава, као и већу методичко-дидактичку флексибилности у настави, унаприједићемо процес праћења и  напредовања ученика, као и процедуру праћења  развоја и понашања ученика.

У овом процесу сви учесници су једнако важни, од стручних и експертских тимова који  путем темељних анализа доносе најбоља рјешења, стручних институција које ће тај посао валоризовати и учинити примјењивим у новом васпитно-образовном процесу, затим ученика, њихових родитеља, руководства школе, стручних служби и посебно наставника, чија је улога незамјењива и пресудна у цијелом процесу.

Вјерујем да заједно можемо изградити „НОВУ ШКОЛУ ЗА НОВО ДОБА“ и унаприједити наш васпитно-образовни систем на корист цијеле друштвене заједнице и развоја Републике Српске.

НАТАЛИЈА ТРИВИЋ, мр