Министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић одржала је данас онлајн састанак са предсједницима актива директора основних и средњих школа које је упознала са закључицама Републичког штаба за ванредне ситуације у вези са обуставом наставе у просторијама школа od 26.10. до 1.11.2020.године.

Министар Наталија Тривић упознала је директоре да наставни процес организују на даљину коришћењем средстава електронске комуникације у складу са Инструкцијом о организовању васпитно-образовног рада на даљину које је Министарство просвјете и културе упутило свим школама.

Извођење  наставе на даљину за ученике основне школе реализоваће се употребом Office 365 алата или путем других дигиталних алата као што су Google платформа (гугл учионице), приватних имејл адреса наставника, комуникацијом путем друштвених мрежа и сервиса за размјену порука (Viber) или телефонским путем (СМС порукама или позивима). За извођење наставе на даљину за ученике средњих школа користиће се Office 365 алати електронска пошта, сајт школе, гугл учионице, блогови школа, друштвене мреже и сервиси за размјену порука.

Навела је да наставни час реализован на даљину и путем електронских алата траје највише 30 минута, а да су наставници обавезни све активности реализовати из школе поштујући утврђени распоред наставних часова и задужења на основу рјешења о 40-часовној радној седмици. Наставници из подручних одјељења наведене активности могу реализовати из централне школе.

„Школе требају максимално користити кабинете информатике у којима по неколико наставника може реализовати наведене активности, те наставницима и ученицима ставити на располагање све потребне ресурсе/опрему коју имају (лаптопе за васпитно-образовне раднике и ученике и другу потребну опрему) на основу исказаних потреба.“, истакла је министар Наталија Тривић.

Указала је на значај успостављања комуникације са ученицима као и давања повратне информације о урађеним задацима које су им наставници задали и то искључиво у терминима који се везују за већ утврђени распоред школских часова.

„Од васпитно-образовних радника основних и средњих школа очекује се да прате напредовање ученика и биљеже податке о томе, како би се несметано могло извршити оцјењивање ученика, а школе су дужне водити евиденцију о настави на даљину у одјељенској књизи“, рекла је министар Наталија Тривић.

Препоручила је да наставници у основној школи користе дигиталне уџбенике из Географије за 6. разред, Географије за 7. разред, Географије за 8. разред, Географије за 9. разред, Историје за 6. разред и Српског језика и језичке културе за 3. разред за реализацију наставе на даљину који су им доступни на еДневник апликацији.