Начелник Одјељења за предшколско васпитање и образовање Сњежана Стојичић присуствовала је свечаном отварању организационе јединице предшколске установе „Мајке Југовић“ Добој у Петрову.

Овај објекат реновиран је средствима предсједника Републике Српске у износу од 150.000,00 КМ, док је Министарство просвјете и културе обезбиједило средства за набавку дидактичког материјала у износу од 28.000,00 КМ.

Начелник Одјељења за предшколско васпитање и образовање Сњежана Стојичић истакла је значај организације програма предшколског васпитања и образовања у овој општини посебно имајући у виду да у Петрову до сада није постојала предшколска установа.

„С обзиром да је један од стратешких циљева Министарства просвјете и културе, дефинисан Стратегијом развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године, повећање обухвата дјеце предшколским васпитањем и образовањем, те да је организација програма предшколског васпитања и образовања посебно значајна у малим и руралним срединама посебно је значајно регистровање дјелатности предшколског васпитања и образовања у Петрову“, рекла је Стојичићева.

Нагласила је да у општини Петрово до сада није постојала предшколска установа, те да се од 2011. године једино проводио Програм за дјецу у години пред полазак у школу који је финансиран средствима Владе Републике Српске и који је трајао три мјесеца.

Како би била основана ова предшколска установа потписан је  споразум између Општине Петрово и Града Добоја којим је дефинисано да ће у саставу  ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој основати и регистровати нова организациона јединица на подручју општине Петрово.