Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас Јавни позив за избор кандидата за додјелу Светосавске награде за постигнуте изузетне резултате у области васпитања и образовања, те допринос квалитетнијем васпитању и образовању у Републици Српској, у радној/школској 2019/2020. години, у области предшколског и основног васпитања и образовања те области средњег образовања и васпитања.

Кандидати за додјелу Светосавске награде, која се састоји од повеље и новчане награде, су наставници разредне и наставници предметне наставе из основних школа, наставници средњих школа те васпитачи и стручни сарадници из предшколских установа у Републици Српској.

Према овом јавном позиву, кандидате за додјелу Светосавске награде, према нивоима васпитања и образовања, могу предлагати предшколске установе и основне школе, струковна удружења васпитно-образовних радника те директори средњих школа, наставничка вијећа и стручни активи средњих школа.

„Светосавском наградом желимо додатно указати на значај и вриједност позива васпитно-образовних радника у Републици Српској, те наградити сваки допринос развоју и унапређењу нашег васпитно-образовног система”, рекла је министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић.

Јавним позивом прецизиране су процедуре и услови пријављивања кандидата те услови које кандидати за додјелу Светосавске награде требају испуњавати, у складу са законима и подзаконским актима којима је посебно дефинисана додјела награде за сваки ниво образовања и васпитања.

Неки од услова које сви кандидати за додјелу награде требају испуњавати јесу иновативност и креативност у раду, примјена разноврсних и савремених иновативних метода и технологија у васпитно-образовном раду те допринос унапређивању квалитета рада установе у васпитно-образовном раду, односно ваннаставним активностима.

Имена добитника Светосавске награде биће објављена на званичној интернет страници Министарства просвјете и културе, а уручивање награде најбољим кандидатима биће уприличено на свечаној додјели 28. јануара 2021. године.

Јавни позив за избор кандидата за додјелу Светосавске награде за радну/школску 2019/2020. годину, као и одговорајући образац пријаве, доступни су на порталу Владе Републике Српске – www.vladars.net, на страници Министарства просвјете и културе.