Министарство просвјете и културе Републике Српске, односно Влада Републике Српске обезбиједило је и за школску 2021/2022. годину бесплатне уџбенике за све ученике првог и другог разреда основне школе, затим за ученике побједнике републичких такмичења у школској 2020/2021. години, као и за све ученике од трећег до деветог разреда основних школа који су треће и наредно по рођењу дијете из породица са троје и више дјеце.

Буџетом за 2021. годину за ову намјену предвиђена су средства у износсу од  3.000.000 КМ.

Према тренутним подацима, за школску 2021/2022. годину бесплатни уџбеници биће обезбијеђени за око 9.000 ученика првог и око 9.140 ученика другог разреда основних школа, док је укупно око 10.620 ученика који су треће или наредно дијете по реду рођења из породица са троје и више дјеце.

До сада је, од школске 2007/2008. до школске 2020/2021. године, Влада Републике Српске обезбиједила око 15,5 милиона марака за бесплатне уџбенике за све ученике првог и другог разреда основне школе и других категорија ученика којима Министарство обезбјеђује бесплатне уџбенике.